Learn Swahili

Learn Swahili
Learn Swahili

How to say Tuck in Your Shirt in Kiswahili

Translate the phrase “tuck in your shirt in swahili”. Tuck in – chomeka/sokomeza Your shirt – Shati lako Tuck in your shirt – Chomeka au sokomeza shati lako Mwalimu akiona mwanafunzi ambaye shati lake liko nje humwambia “sokomeza shati lako” au “chomeka shati lako” Chomeka pia lina maana ya “burn” kwa lugha ya kingereza.

Read More